USTAWA 2.0

Prezentacja założeń do nowej ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym
>OBEJRZYJ VIDEO<