us

al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin

email: promocja@usz.edu.pl

Aktualności

 • listopad 2018 - Zasady ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek (2017-2020)

 • październik 2018 - Dyscypliny w świetle danych pozyskanych przy zbieraniu ORCID

 • październik 2018 - Zarządzenie rektora powołujące komisje do wdrażania ustawy ``Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce``

 • październik 2018 - Relacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego ustawy „Konstytucja dla Nauki”

 • październik 2018 - Spotkanie informacyjne dotyczące ustawy „Konstytucja dla Nauki”

 • wrzesień 2018 - List Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • sierpień 2018 - Konstytucja dla Nauki z podpisem Prezydenta RP

 • lipiec 2018 - Treść ustawy ``Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce``

 • czerwiec 2018 - Relacja z debaty „Przyszłość Uniwersytetu Szczecińskiego. Propozycje Rady Konsultacyjnej Rektora”

 • czerwiec 2018 - Zaproszenie na debatę „Przyszłość Uniwersytetu Szczecińskiego. Propozycje Rady Konsultacyjnej Rektora”

 • maj 2018 - Zasady ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek wg projektu z 26 marca 2018

 • maj 2018 - Wyniki ankiety dla pracowników administracyjnych

 • kwiecień 2018 - Zaproszenie na debatę ``Rozwój Nauki``

 • kwiecień 2018 - Wyniki ankiety dla pracowników naukowo-dydaktycznych

 • kwiecień 2018 - Ankieta dla pracowników administracyjnych

 • styczeń 2018 – Projekt „Konstytucja dla Nauki”

  Reforma powstała w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim.

 • listopada 2017 - Debata rektorów regionalnych szkół wyższych. „Konstytucja dla Nauki”

 • marzec 2017 - Prezentacja konkursowych założeń ustawy

  Omówienie propozycji zespołów ekspertów podczas spotkania na Uniwersytecie Szczecińskim.

 • luty-czerwiec 2016 - Konkurs dla środowiska akademickiego - Ustawa 2.0