W kontekście nowego prawa o szkolnictwie wyższym i przyszłego funkcjonowania nauki na Uniwersytecie Szczecińskim uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym zestawieniem wstępnych deklaracji wyboru dyscypliny na naszej uczelni.

Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Dyscypliny w świetle danych pozyskanych przy zbieraniu ORCID

logo-przezroczyste