blank2
logo-prostokat2

JM Rektor
prof. dr hab. Edward Włodarczyk
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
e-mail: rektor@univ.szczecin.pl

blank2