ANKIETA REKTORA US „Zmiany w szkolnictwie wyższym”

• dotyczy tylko pracowników naukowo-dydaktycznych
• jest anonimowa (nie wymaga podawania imienia, nazwiska, nr PESEL, itp.)
• można ją wypełnić w dniach od 5.03.2018 (godz.12.00) do 19 marca 2018 roku (godz. 00:00)

Co ważne:
• każdy z pracowników otrzymuje unikatowy/jednorazowy link do ankiety (wygenerowany dla pojedynczego użytkownika)
• unikatowy link do ankiety zostanie wysłany na adres poczty służbowej w domenie usz.edu.pl

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 92/2016, z dnia 7 listopada 2016 w sprawie poczty e-mail dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego ujednolicone zostały skrzynki e-mail pracowników uczelni. Wprowadzony został standard adresu pracowniczej poczty e-mail w postaci imie.nazwisko@usz.edu.pl.

logo-przezroczyste