W związku z ministerialnymi pracami nad „Konstytucją dla Nauki” zwracam się do pracowników administracyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego z prośbą o wypełnienie ankiety „Zmiany w szkolnictwie wyższym”.

Opracowane dane służyć będą przygotowaniu diagnozy i ukierunkowaniu prac nad niezbędnymi zmianami na naszej uczelni.

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

ANKIETA REKTORA US „Zmiany w szkolnictwie wyższym”

• dotyczy tylko pracowników administracyjnych
• jest anonimowa (nie wymaga podawania imienia, nazwiska, nr PESEL, itp.)
• można ją wypełnić w dniach  od 3.04.2018 do 15.04.2018 00:00

Co ważne:
• każdy z pracowników otrzymuje unikatowy/jednorazowy link do ankiety (wygenerowany dla pojedynczego użytkownika)
• unikatowy link do ankiety zostanie wysłany na adres poczty służbowej w domenie usz.edu.pl

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 92/2016, z dnia 7 listopada 2016 w sprawie poczty e-mail dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego ujednolicone zostały skrzynki e-mail pracowników uczelni. Wprowadzony został standard adresu pracowniczej poczty e-mail w postaci imie.nazwisko@usz.edu.pl.

logo-przezroczyste