Misja Rady Konsultacyjnej

Rada Konsultacyjna została powołana przez JM prof. zw. dra hab. Edwarda Włodarczyka pod koniec 2017 roku. Celem jej prac jest określenie zakresu i kierunku zmian, jakich należy dokonać na Uniwersytecie Szczecińskim w związku z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki.

Konstytucja dla Nauki ustanawia nowy model funkcjonowania uczelni wyższych w naszym kraju. Zmienią się m.in.: ustrój nauki i szkolnictwa wyższego, zasady finansowania uczelni – w tym badań naukowych, reguły ewaluacji działalności naukowej, ścieżka kariery naukowej oraz dydaktycznej. Reformie podlegać będzie również proces kształcenia oraz organizacja studiów na wszystkich poziomach, z doktoranckim włącznie.

Głównym celem zmian jest podniesienie poziomu działalności naukowej. Wprowadzona zostanie nowa klasyfikacja dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Ewaluacji podlegać będą właśnie dyscypliny, nie zaś – jak dotychczas – jednostki naukowe (wydziały).

Nadchodzące zmiany są dla nas wyzwaniem i szansą. Wyzwaniem, gdyż wymagają rozwagi i trudu. Szansą, ponieważ doprowadzić powinny do poprawy jakości badań naukowych oraz podniesienia poziomu kształcenia. Stawką jest nowa wizja Uniwersytetu Szczecińskiego – uczelni nowocześnie zorganizowanej, sprawnie zarządzanej i dynamicznej. Skorzystają na tym wszyscy – studenci, pracownicy oraz mieszkańcy naszego regionu.

Wyniki prac Rady Konsultacyjnej będą szeroko prezentowane i poddawane pod dyskusję wszystkim pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego.

Główne zagadnienia, nad którymi pracuje Rada Konsultacyjna

Prace dotyczą trzech obszarów:

1. Opracowuje projekt nowej struktury uczelni:
a) w zakresie nauki,
b) w zakresie dydaktyki,
c) dotyczący struktury administracyjnej.

Główne założenie: Uniwersytet Szczeciński powinien nie tylko biernie dostosować się do reguł narzucanych przez nową ustawę, ale aktywnie wykorzystać możliwości rozwojowe, jakie ustawa ta stwarza.

2. Przygotowała dwie ankiety w celu poznania oczekiwań dotyczących zmian na uczelni:
a) skierowaną do nauczycieli akademickich,
b) skierowaną do pracowników administracyjnych.

Główne założenie: zmiany powinny być odpowiedzią nie tylko na nową ustawę, ale także na oczekiwania pracowników – i to nie tylko naukowych, lecz także administracyjnych.

3. Zorganizuje trzy publiczne panele dyskusyjne poświęcone zmianom na uczelni:
a) panel o nauce,
b) panel o dydaktyce,
c) panel o strukturze administracyjnej.

Główne założenie: należy stworzyć forum, na którym będzie można przedyskutować w najszerszym możliwym gronie kierunki oraz zakres reformy uczelni.

Skład Rady Konsultacyjnej

1. dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US – Wydział Humanistyczny
2. dr hab. Robert Czerniawski, prof. US – Wydział Biologii
3. dr Leszek Gracz – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
4. dr hab. Stanisław Hońko, prof. US – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
5. dr hab. Adrianna Seniów – Wydział Filologiczny
6. prof. dr hab. Andrzej Skrendo – Wydział Filologiczny
7. dr hab. Daniel Wacinkiewicz – Wydział Prawa i Administracji
8. dr hab. Maciej Witek, prof. US – Wydział Humanistyczny
9. dr Jakub Witkowski – Wydział Nauk o Ziemi
10. dr Jarosław Woźniak – Wydział Matematyczno-Fizyczny
11. prof. dr hab. Iga Rudawska – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
12. dr hab. Teresa Zwierko, prof. US – Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

logo-przezroczyste