USTAWA 2.0 – omówienie projektów założeń do zmian
w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym

Pełna prezentacja dot. projektów ustawy 2.0

prof. dr hab. Marek Górski, prof. dr hab. Waldemar Gos

Podstawowe założenia projektów ustawy 2.0

prof. dr hab. Marek Górski - wersja rozszerzona

15 marca 2017, środa, godz. 12:30
Aula Nowa, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US,
ul. Mickiewicza 64

 • RECEPCJA
 • OTWARCIE SPOTKANIA

JM REKTOR prof. dr hab. Edward Włodarczyk

 • przywitanie gości
 • prezentacja idei spotkania

 

 • OMÓWIENIE PROJEKTÓW ZAŁOŻEŃ DO ZMIAN W USTAWIE PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marek Górski:

 • zespół pod przewodnictwem prof. dra hab. Marka Kwieka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • zespół pod przewodnictwem prof. dra hab. Huberta Izdebskiego z Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie,
 • zespół pod przewodnictwem dra hab. Arkadiusza Radwana z Instytutu Allerhanda w Krakowie.

 

 • FINANSOWANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN DO USTAWY

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. Waldemar Gos:

 • skutki finansowe dla uczelni

 

 • DYSKUSJA

 

 • PODSUMOWANIE

JM REKTOR prof. dr hab. Edward Włodarczyk:

 • ogólny trend zmian
 • skutki dla szkolnictwa wyższego w regionie

 

 • BREFING PRASOWY

Rzeczniczka prasowa US Julia Poświatowska

list-kwadrat2
logo-przezroczyste