„Konstytucja dla Nauki”

9 listopada 2017 o godzinie 13:00 w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się potkanie dotyczące ustawy reformującej szkolnictwo wyższe w Polsce.

Program spotkania:

 • Wprowadzenie – prof. dr hab. Edward Włodarczyk Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Omówienie założeń do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym – prof. dr hab. Marek Górski prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej US.
 • Debata rektorów regionalnych szkół wyższych.
 • Dyskusja z udziałem publiczności.
 • Podsumowanie – prof. dr hab. Edward Włodarczyk Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 9 listopada 2017 r. o godz. 13:00 w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydział Nauk o Ziemi, ul. A. Mickiewicza 16a,
70-383 Szczecin

Zaproszenie JM Rektora US

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu JM Rektora US
prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka

Ustawa 2.0 - ANALIZA (Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marek Górski)

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - pełny tekst ustawy

Uzasadnienie do przepisów przejściowych i wprowadzających ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym

Przepisy przejściowe i wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Archiwum poprzednich spotkań

15 marca 2017 w Auli Nowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US odbyło się spotkanie dotyczące projektów reformy szkolnictwa wyższego w Polsce.

USTAWA 2.0 – omówienie projektów założeń do zmian
w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym

Pełna prezentacja dot. projektów ustawy 2.0

prof. dr hab. Marek Górski, prof. dr hab. Waldemar Gos

Podstawowe założenia projektów ustawy 2.0

prof. dr hab. Marek Górski - wersja rozszerzona

15 marca 2017, środa, godz. 12:30
Aula Nowa, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US,
ul. Mickiewicza 64

 • recepcja
 • otwarcie spotkania

JM REKTOR prof. dr hab. Edward Włodarczyk

 • przywitanie gości
 • prezentacja idei spotkania
 • omówienie projektów założeń do zmian w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marek Górski:

 • zespół pod przewodnictwem prof. dra hab. Marka Kwieka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • zespół pod przewodnictwem prof. dra hab. Huberta Izdebskiego z Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie,
 • zespół pod przewodnictwem dra hab. Arkadiusza Radwana z Instytutu Allerhanda w Krakowie.
 • finansowanie szkolnictwa wyższego w perspektywie zmian do ustawy

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. Waldemar Gos:

 • skutki finansowe dla uczelni
 • dyskusja
 • podsumowanie

JM REKTOR prof. dr hab. Edward Włodarczyk:

 • ogólny trend zmian
 • skutki dla szkolnictwa wyższego w regionie

Rzeczniczka prasowa US Julia Poświatowska

 • Briefing prasowy
list-kwadrat2
logo-przezroczyste