21 czerwca na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się debata „Przyszłość Uniwersytetu Szczecińskiego. Propozycje Rady Konsultacyjnej Rektora”, podczas której zostały zaprezentowane koncepcje zmian organizacyjnych pionu naukowego oraz dydaktycznego.

W ramach spotkania omówione zostały także wyniki dwóch ankiet – dla pracowników naukowych i administracji oraz przybliżone zostały projektowane zasady ewaluacji jednostek naukowych. Przedstawione zostały również informacje dotyczące dyscyplin naukowych na US oraz działalności publikacyjnej pracowników naszej uczelni na podstawie danych za 2017.W debacie udział wzięli przedstawiciele rady konsultacyjnej US: dr hab. Adrianna Seniów, prof. US; dr hab. Maciej Witek, prof. US; dr hab. Stanisław Hońko, prof. US; dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US oraz dr Jarosław Woźniak. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Andrzej Skrendo.

Prezentacje prelegentów:

•    dr hab. Stanisław Hońko, prof. US – prezentacja wyników ankiet
•    dr Jarosław Woźniak – prezentacja zasad ewaluacji
•    dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US – prezentacja danych dotyczących dyscyplin uprawianych na US oraz działalności publikacyjnej pracowników na podstawie danych za rok 2017
•    dr hab. Adrianna Seniów, prof. US i dr hab. Maciej Witek, prof. US – prezentacja propozycji zmian organizacyjnych w obszarze nauki i dydaktyki.

PROGRAM SPOTKANIA

OTWARCIE SPOTKANIA
* Julia Poświatowska – Szumiło – rzeczniczka Uniwersytetu Szczecińskiego
SŁOWO WSTĘPNE
* prof. dr hab. Edward Włodarczyk – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
OTWARCIE DEBATY
* prof. dr hab. Andrzej Skrendo – moderator spotkania
WYSTAPIENIA, PREZENTACJE
* dr hab. Stanisław Hońko, prof. US – prezentacja wyników ankiet
* dr Jarosław Woźniak – prezentacja zasad ewaluacji
* dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US – prezentacja danych dotyczących dyscyplin uprawianych na US oraz działalności publikacyjnej pracowników na podstawie danych za rok 2017
* dr hab. Adrianna Seniów, prof. US i dr hab. Maciej Witek, prof. US – prezentacja propozycji zmian organizacyjnych w obszarze nauki i dydaktyki.
DYSKUSJA
* prof. dr hab. Andrzej Skrendo – moderator spotkania
PODSUMOWANIE
* prof. dr hab. Edward Włodarczyk – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA
* prof. dr hab. Andrzej Skrendo – moderator spotkania

Zapraszamy do obejrzenia relacji z debaty, zapoznania się z prezentacjami prelegentów oraz zgłaszania uwag i propozycji w zakresie zaprezentowanych propozycji Rady Konsultacyjnej Rektora US na adres: info@usz.edu.pl

logo-przezroczyste