Uprzejmie informujmy, że w dniu 12 października (piątek) 2018 r. o godz. 14.00 w Sali Senatu (Rektorat) przy al. Papieża Jana Pawła II 22a, odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone najważniejszym zapisom nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz harmonogramowi jej wprowadzenia.

Sprawy te zreferuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marek Górski.

W związku z tym zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.

logo-przezroczyste