swps500x600

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

tel. 22 517 96 14, fax 22 517 99 01, email: swpins@swps.edu.pl

Ustawa 2.0 - założenia systemu szkolnictwa wyższego

Raport z przeprowadzonych konsultacji ze środowiskiem naukowym i akademickim

Propozycja założeń do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
Wydział Prawa

Kierownik zespołu:

Prof. dr hab. Hubert Izdebski – profesor zwyczajny w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, dyrektor Instytutu Prawa oraz emerytowany profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji UW. Wykładał na wydziałach prawa za granicą, m.in. w Lille, Poitiers, Genewie i Paryżu.

W 2003 roku został członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, od 2012 roku pełni funkcję jej sekretarza. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim za wybitne zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej, oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności publicznej, za umacnianie praworządności oraz wkład w unowocześnianie administracji i rozwój samorządu w Polsce.

Kierował zespołem, który przygotowywał dla Ministerstwa Edukacji Narodowej m.in. projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. Był jednym z konsultantów projektu Prawa o szkolnictwie wyższym w latach 2004-2005, a w ostatnim czasie uczestniczył w nowelizacjach ustawy. Adwokat i radca prawny – wykonuje zawód radcy pranego w Spółce Prawniczej I&Z s.c. w Warszawie.

Członkowie zespołu:

prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – biolog, neurofizjolog, profesor zwyczajny na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Pracowni Fizjologii Behawioru i Stresu. Absolwent SGGW (zootechnika), doktorat w zakresie biologii stosowanej na Uniwersytecie w Cambridge. Członek Warszawskiego Towarzystwa Naukowego.

dr hab. Paweł Chmielnicki – profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pomysłodawca i redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego”. Od 2012 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezes zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN oddział w Katowicach.

dr hab. Paweł Ruszkowski – profesor nadzwyczajny w Collegium Civitas. Pracownik m.in. Instytutu Socjologii UAM, Instytutu Socjologii UKSW, Instytutu Politologii UKSW. Ekspert KK NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ.

dr Wojciech Misiąg – profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor licznych ekspertyz dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Były ekspert Banku Światowego, współpracował z Biurem Studiów i Ekspertyz Sejmu RP.

dr Andrzej Kiebała – doktor nauk prawnych, specjalista prawa szkolnictwa wyższego oraz prawa finansowego. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Jan Zieliński – radca prawny specjalizujący się w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego i nauki, prawa pracy oraz zagadnieniach legislacji. Przez wiele lat radca prawny Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.