Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, informuje, że wybory do rad naukowych odbędą się w terminie 3-5 lipca 2019 r. Senat US podejmie uchwałę zatwierdzającą wybory 11 lipca 2019.

Nowo wybrane rady naukowe powinny się ukonstytuować i podjąć działania, przewidziane Uchwałą nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu US, bezpośrednio po zatwierdzeniu wyborów przez Senat.

Rektor zwraca się z prośbą do społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego o uwzględnienie w/w terminów i postępowań podczas planowania urlopów oraz aktywne uczestnictwo w wyborach nowych rad naukowych.

Zapraszamy do zapoznanie się z dokumentacją:

Zarządzenie nr 77.2019 w sprawie wyborów do rad naukowych instytutów

Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego

Materiał do pobrania:

Wzór karty zgłoszenia kandydata do rady naukowej instytutu

logo-przezroczyste