W związku z ministerialnymi pracami nad „Konstytucją dla Nauki” zwracam się do pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Szczecińskiego z prośbą o wypełnienie ankiety „Zmiany w szkolnictwie wyższym”.

Opracowane dane służyć będą przygotowaniu diagnozy i ukierunkowaniu prac nad niezbędnymi zmianami na naszej uczelni.

prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

logo-przezroczyste