Komisja ds. aktualizacji strategii

Przewodniczący Komisji:

1. prof. dr hab. Waldemar Gos
2. dr hab. Jacek Styszyński, prof. US

Członkowie Komisji:

1. prof. dr hab. Wanda Skoczylas
2. dr hab. Jacek Batóg, prof. US
3. dr hab. Adam Makowski, prof. US
4. dr hab. Daniel Wacinkiewicz
5. mgr Ilona Kędzierska-Bujak
6. mgr Elżbieta B. Nowak

Komisja ds. kształcenia i spraw studenckich

Przewodniczący Komisji:

1. dr hab. Jacek Buko, prof. US
2. dr hab. Jacek Styszyński, prof. US

Członkowie Komisji:

1. dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
2. dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US
3. dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US
4. dr hab. Teresa Zwierko, prof. US
5. dr hab. Adrianna Seniów
6. dr Alina Hutnikiewicz
7. dr Beata Kanarek
8. Magdalena Koziara oraz jeszcze jeden przedstawiciel samorządu studenckiego

Komisja ds. regulaminu organizacyjnego

Członkowie Komisji:

1. mgr Monika Matuszewska
2. mgr Bartosz Mroczka
3. mgr inż. Andrzej Jakubowski

Komisja ds. pracowniczych

Przewodniczący Komisji:

1. prof. dr hab. Waldemar Gos

Członkowie Komisji:

1. prof. dr hab. Andrzej Skrendo
2. dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US
3. dr Katarzyna Dadańska
4. dr Mikołaj Rylski
5. mgr inż. Ewa Matuszczak
6. mgr Artur Nowak
7. mec. dr Marek Białkowski
8. dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US
9. mgr Gabriela Fostiak

Komisja ds. ustroju, finansów i nauki

Przewodniczący Komisji:

1. prof. dr hab. Marek Górski

Członkowie Komisji:

1. prof. dr hab. Waldemar Gos
2. prof. dr hab. Grażyna Rosa
3. prof. dr hab. Iga Rudawska
4. prof. dr hab. Andrzej Bałaban
5. dr hab. Maciej Witek, prof. US
6. dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US
7. dr hab. Robert Czerniawski, prof. US
8. dr hab. Sławomir Franek, prof. US
9. dr Jarosław Woźniak
10. dr hab. Jakub Witkowski

logo-przezroczyste